Šah klub Banja Luka

X Festival città di Palmanova

Palmanova, the Renaissance Fortress Town That Took 200 Years to Build |  Italian Sons and Daughters of America
Palmanova

Član našeg kluba, internacionalni majstor Aleksandar Savanović nastupio je, u periodu od 2-5. decembra 2021. god. na međunarodnom turniru u Palmanovi i ostvario zapažen rezultat diobom 2-4. mjesta. Tabela, partije i rezultati dostupni su na:

http://chess-results.com/tnr591394.aspx?lan=1