Šah klub Banja Luka

49. RILTON CUP STOCKHOLM

U periodu od 27. decembra 2019. do 5. januara 2020. internacionalni majstor Aleksandar Savanović nastupio je na Rilton Kupu u Štokholmu. Rezultati i partije dostupni su na: https://www.rilton.se/